تعرفه های نمایشگاه مجازی

 

بازدید از تمامی غرفه های مجازی، کاتالوگ ها و فایل های موجود در هر شرکت برای تمامی بازدید کنندگان هایپر اکسپو رایگان می باشد.

 

 

 

 


 

 قیمت ستاره (6 ماه)

 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️        340.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️               290.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️                      240.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️                             200.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️                                    150.000 تومان
 • ⭐️⭐️                                            105.000 تومان
 • ⭐️                                                   60.000 تومان
 

 قیمت ستاره (12 ماه)

 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️        500.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️               450.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️                      390.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️                             330.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️                                    260.000 تومان
 • ⭐️⭐️                                            185.000 تومان
 • ⭐️                                                   105.000 تومان
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?