تعرفه های نمایشگاه مجازی

 

بازدید از تمامی غرفه های مجازی، کاتالوگ ها و فایل های موجود در هر شرکت برای تمامی بازدید کنندگان هایپر اکسپو رایگان می باشد.

 

 

 

 


 

 قیمت ستاره (6 ماه)

 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️        225.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️               195.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️                      160.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️                             130.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️                                    101.000 تومان
 • ⭐️⭐️                                            70.000 تومان
 • ⭐️                                                   40.000 تومان
 

 قیمت ستاره (12 ماه)

 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️        360.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️               320.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️                      275.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️⭐️                             230.000 تومان
 • ⭐️⭐️⭐️                                    180.000 تومان
 • ⭐️⭐️                                            130.000 تومان
 • ⭐️                                                   76.000 تومان
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?