راهنمای هایپر اکسپو - بازدید کننده هستم

 

ثبت نام برای بازدیدکنندگان الزامی نمی باشد و شما می توانید از سایت به صورت رایگان بازدید کنید. تنها برای موارد ذکر شده در راهنمای شماره 9 باید ثبت نام نمایید و ثبت نام در سایت هایپر اکسپو برای بازدیدکنندگان کاملا رایگان می باشد.

با نگه داشتن موس بر روی ثبت نام (شماره 1) پنجره ایی باز می شود. شما باید در این پنجره بر روی بازدید کننده هستم کلیک کنید. سپس با وارد شدن به قسمت " ثبت نام بازدید کننده ها " تمامی قسمت های درخواستی را تکمیل نمایید و بر روی گزینه ثبت نام (شماره 2) کلیک کنید. بعد از این مرحله پیامی مبنی بر ارسال ایمیل فعال سازی نشان داده می شود که از آن طریق می توانید حساب کاربری خود را فعال نمایید. 

پس از فعال سازی می توانید وارد حساب کاربری خود شوید.

 

پس از ثبت نام در هایپر اکسپو و فعال سازی حساب کاربری خود می توانید از قسمت ورود وارد حساب کاربری خود شوید.

 

ابتدا بر روی "پروفایل" کلیک کنید(شماره 1)، سپس یک عکس در قسمت مشخص شده بارگذاری کنید (شماره 2) و در نهایت بر روی " گام بعدی " کلیک نمایید(شماره 3) تا به مرحله ثبت اطلاعات غرفه بروید.

 

در صورتی که نیاز به ذخیره غرفه هایی که