گروه نمانگر

 
گروه نمانگر
 
گروه نمانگر با سابقهی برگزاری دهها نمایشگاه بین المللی، در راستای خلق فرصت برای صاحبان صنایع فعالیت مینماید. نمانگر به عنوان عضو موسس انجمن برگزاركنندگان نمايشگاههاي بينالمللي ايران (IEOA) با ارتقای سطح کیفی خدمات خود موفق به کسب عضویت در اتحادیه جهانی نمایشگاههای بین المللی (UFI) گردیده و نمایشگاههای خود را به تأیید این اتحادیهی بینالمللی رسانده است. گروه نمانگر با سابقهی چندین دهه فعالیت در زمینه برگزاری و مدیریت نمایشگاههای بین المللی، علم و تجربه را در برنامهریزیها و امور اجرایی این شرکت بکار گرفته اند و نمایشگاه های نمانگر با سابقه طولانی و رشد بالای خود گواهی بر کیفیت خدمات و برنامهریزی موثر گروه نمانگر هستند.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?