گروه حقوقی مشاوران کسب و کار

 
گروه حقوقی مشاوران کسب و کار
 
گروه حقوقی مشاوران کسب و کار با بهره گیری از جمع مشاوران و کارشناسان و وکلا حقوقی مسلط به امور تجاری و بوم کسب و کار با هدف ارائه خدمات حقوقی اعم از ارئه مشاوره حقوقی در زمینه راه اندازی کسب و کار های جدید کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها انجام مذاکرات تجاری و مشاوره و تنظیم قراردادها ی تخصصی داخلی و بین المللی و ارائه خدمات حقوقی تشکیل شده است.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?