گروه تجارت اطلاعات

 
گروه تجارت اطلاعات
 
خدمات جامع نمایشگاهی
ITG یک گروه سهامی خاص میباشد که متشکل از گروه های کاری به شرح زیر است:
- گروه مشاوره و برنامه ریزی
- گروه طراحی
- گروه اجرایی و عملیاتی
- گروه برگزاری
- گروه پشتیبانی بین المللی
برای ارائه خدمات در عالی ترین سطح به مشتریان گرامی، مدیریت ITG ساختار بنیادی با توان بالایی در زمینه انطباق گروه های خود ایجاد کرده تا در این ارتباط تنگاتنگ بیشترین بازدهی را در عرصه صنعت نمایشگاهی شاهد باشد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?