کامپوزیست

 
کامپوزیست
 
مواد قارچی به جای پلاستیک
ماموریت اصلی کامپوزیست تولید و توسعه محصولات سازگار با محیط زیست است. شرکت ما با توسعه محصولات پایدار و همکاری با صنایع و مشتریان مواد سازگار با محیط زیست با کیفیتی بسیار مناسب تر جایگزین موادی می کند که امروز از چرخه محیط زیست به شکل ضایعات پلاستیکی خارج می شود.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?