کاروپینگ

 
کاروپینگ
 
برای هر شخص متخصصی که در ایران کار می کند به خصوص در حوزه it این مشکل وجود دارد که ارتباط گرفتن با بقیه متخصصین برای آموزش، مدیریت دانش ، همکاری و تیم سازی در بیشتر اوقات غیر ممکن است
حالا ما قصد داریم بستری برای متخصصین شبکه و مخابرات مهیا کنیم که از طریق وبسایت ما بتوانند بخش اعظم نیاز هایشان را براورده کنند.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?