ژیک سیستم

 
ژیک سیستم
 
شرکت Zhik System ارائه دهنده خدمات ممیزی و صدور گواهینامه ، شریک تجاری TÜV Hessen (توف هسن) در ایران برای سیستم های مدیریتی منجمله سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت محیط زیست، سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و شغلی، سیستم مدیریت ایمنی غذا با برنامه توسعه و تمایز در بازار کسب و کار شروع به فعالیت کرد و با رویکرد نوین خود موفق گردید در زمانی کوتاه پله های ترقی را پیش رود.
شرکت ژیک سیستم آماده ارائه کلیه خدمات ذیل در سرتا سر ایران می باشد:
ارائه دهنده خدمات گواهینامه هاي:
سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001
سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001-OHSAS 18001
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE-MS
سیستم مدیریت ایمنی غذا HALAL-ISO 22000-HACCP
سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو IATF 16949
سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ISO/TS 29001
سیستم مدیریت انرژي ISO 50001
سیستم مدیریت جوش ISO 3834
سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی ISO 13485
IT سیستم مدیریت امنیت در اطلاعات و ISO 20000-ISO 27001
سیستم مدیریت ISO 10001-ISO 10002-ISO 10003-ISO 10004
یکپارچه رسیدگی به شکایت و رضایتمندي مشتریان
سیستم مدیریت پروژه و کیفیت پروژه ISO 10006-ISO 21500
سیستم مدیریت آموزش ISO 10015-ISO 29990
سیستم مدیریت برند ISO 10668
سیستم مدیریت مسئولیت اجتماعی ISO 26000
سیستم مدیریت مراقبتهاي پزشکی ISO 15224
سیستم مدیریت انطباق محصول ISO 17065
5S نظام آراستگی سازمان
سیستم مدیریت تداوم کسب و کار ISO 22301ٍ
استاندارد انطباق محصول با اروپا CE-MARKING
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?