چاووش رایانه سپاهان

 
چاووش رایانه سپاهان
 
کتاب های درسی موجود در مدارس حاوی آزمایش ها و تصاویر متعددی است که دانش آموزان جهت درک بهتر نیاز دارند این آزمایش ها و تصاویر را در دنیای واقعی دیده و تجربه کنند . ولی با این حال به دلیل هزینه بالا یا خطرات موجود، یادگیری بخشی از مطالب کتاب فقط در محیط آزمایشگاه امکان پذیر بوده و دانش آموز نمی تواند در منزل یا جای دیگر این موارد را تجربه کند.
اپلیکیشن بلوط با استفاده از فناوری واقعیت افزوده سعی داشته تا این مشکل را برطرف کرده و رسانه ای جدید برای ارائه مطالب کتاب درسی دانش آموزان باشد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?