پیشگامان نوآوا پردیس

 
پیشگامان نوآوا پردیس
 
نوآوا یک شرکت متشکل از متخصصان توانمند و مشتاق به یادگیری است که در آن تلاش میکند تا همراه با ارزش آفرینان ایرانی، از کسب و کارهای نوپایشان حمایت کنیم. ما این حمایت و همراهی را در بخشهایی همچون مدیریت محصول، بازاریابی رشد، تحلیل کسب وکار، مشاوره سرمایه گذاری، مالی و حسابداری و منابع انسانی به ارزش آفرینان ایرانی ارائه میکنیم.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?