پیانو کاغذی

 
پیانو کاغذی
 
آموزش موسیقی به صورت آنلاین به افراد دارای محدودیت سنی، جسمی، مالی، زمانی و جغرافیایی مهمترین خدمت پیانو کاغذی است که در قالب ویدئوهای ساختارمند و باکیفیت برای هنرجویان قابل دسترسی می باشد. علاوه بر این، شرکت در تالارهای گفتگو و مشاوره آموزشی، تصحیح ویدئوهای ارسال شده از طرف هنرجویان، ارائه انواع بورس های هنری و اشاعه موسیقی ایرانی به سایر کشورها از دیگر خدمات تعیین شده در فاز اولیه ماست.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?