ملورین

 
ملورین
 
ملورین از سال 1992 به عنوان بر ترین شرکت ایرانیان در رشته دندانپزشکی است. از سال 2000 شرکت گواهینامه ایزو 9001 و EN ISO 13485 بوده است و بیش از بیست سال با همکاری متخصصان دندانپزشکی کار کرده است. ما یک شبکه جامع از شرکای تجاری واجد شرایط هستیم که آموزش داده شده است تا نه تنها خدمات تجاری بلکه همچنین پشتیبانی فنی و کارآمد نیز ارائه دهد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?