مرکز کوچینگ ایران

 
مرکز کوچینگ ایران
 
این مرکز با همکاری کوچ های دارای مدرک رسمی کوچینگ از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA و انجمن بین المللی ICF با هدف ارائه خدمات و آموزش در سازمانها در راستای افزایش بهره وری، بالا رفتن انگیزه و افزایش عملکرد کارکنان و بهبود کیفیت زندگی افراد، خدمات ارائه می دهد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?