مرکز آموزش ایران کانادا

 
مرکز آموزش ایران کانادا
 
چرا ایران کانادا ؟

دارا بودن سیستم انحصاری آموزش زبان مطابق با استاندارهای روز دنیا
ارتباط مستقیم و بنیادی با مرکز علمی و آموزشی کشورهای کانادا و انگلستان

استفاده از اساتید متخصص آموزش دیده در مراکز تخصصی بین المللی دارای مدارک و مدارج عالی
استفاده از منابع آموزشی و کمک آموزشی مطرح دنیا و مورد تایید متخصصین در عرصه آموزش زبان
برگزاری دوره های تخصصی با منابع اختصاصی مراکز علمی و دانشگاهی انگلستان و کانادا

نمایندگی چند سیستم آموزشی و دانشگاهی معتبر دنیا

آموزش های تخصصی و انتقال دانش از خارج کشور در سطح آموزش های عالی
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?