فلکسا شبکه گردشگری ایران

 
فلکسا شبکه گردشگری ایران
 
فلکسا یک بستر جدید و گسترده است برای معرفی جذابیت ها، خدمات و امکانات بالقوه گردشگری ایران و در فاز اول معرفی راهنمایان گردشگری هر اقلیم و همچنین معرفی کامل فرهنگ و آداب و رسوم ایرانی. فلکسا در اصل یک شبکه اجتماعی با محوریت سفر و گردش در ایران است که برای گردشگر خارجی فرصتی برای بهره مندی از تمامی اطلاعات مورد نیاز گردش و تفریح در ایران را فراهم می کند و همزمان به کارآفرینان و صاحبان کسب و کار امکان معرفی بهتر و بیشتر و خلاقتر خدمات خود را می دهد. فلکسا به دنبال کشف ناشناخته های ایران و معرفی آنهاست و در ابتدای فعالیت اهتمام خود را به معرفی راهنمایان گردشگری بومی به طور جدی دارد و پلتفرم معرفی راهنمایان گردشگری محلی ایران به گردشگران جهانی است.
راهنمایان گردشگری محلی (گردشبران) در هر شهری میتوانند به راحتی در سایت ثبت نام کرده، اطلاعات خود را وارد کنند و پروفایل رایگان گردشبر محلی داشته باشند.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?