فروشگاه خیریه برکت

 
فروشگاه خیریه برکت
 
در تهیه اکثر غذاهای ایرانی موادی وجود دارند که می توان از قبل آن ها را تهیه کرد. پیاز، بادمجان یا سبزی سرخ شده از این قبیل مواد هستند. برکت شبکه تهیه و توزیع مواد اولیه طبخ غذا است تا آشپزی را برای شما آسان تر کند.
آشپزهای این محصولات از خانوارهای تحت پوشش خیریه ها انتخاب شده اند تا علاوه بر ایجاد شغل برای این افراد، کیفیت تولید خانگی این محصولات حفظ شود.
در واقع شما با خرید از برکت هم از تازگی مواد اولیه، کیفیت تولید خانگی و آشپزی آسان تر لذت می برید و هم به ایجاد شغل برای مددجویان خیریه ها کمک می کنید.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?