صنایع کنترل هوشمند ایرانیان

 
صنایع کنترل هوشمند ایرانیان
 
صنایع کنترل هوشمند ایرانیان با تکیه بر دانش فنی و نیروی متخصص و تجهیزات اندازه گیری پیشرفته آماده ارائه خدمات در زمینه مشاوره در ساخت ،طراحی سالن و تولید اتوماسیون مرغداری و تجهیزات وابسته به مرغداران محترم می باشد.
اتوماسیون مرغداری ایرانیان حاصل کنار هم قرار گرفتن تکنولوژی و تجربه مرغداری است که با بکار گیری فن آوری روز دنیا و همکاری تعدادی از مرغداران با تجربه کشور، با در نظر گرفتن شرایط بومی مناطق مختلف طراحی شده است. مدیریت شرایط محیطی سالن مرغداری با استفاده از اتوماسیون مرغداری ایرانیان از ابتدا تا انتهای دوره سبب تولید بهینه مرغ و کاهش قیمت تمام شده تولیدات طیور می گردد. نصب و راه اندازی موفق اتوماسیون ایرانیان در صدها واحد مرغداری کشور گواه این ادعا است.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?