صنایع غذایی انجمن

 
صنایع غذایی انجمن
 
مدیریت محصولات غذایی انجمن با باور این دو شعار که کیفیت مسیر ماست نه مقصد ما و همواره حق با مشتری است خط و مشی کیفیت و ایمنی خود را با اطمینان از جلب رضایت مشتری با برآورده سازی کیفیت مطلوب و تاثیر گذار بر زندگی مشتری قرار داده است.

برای این منظور اهداف زیر مد نظر قرار دارد:

عرضه محصول قابل رقابت در بازار داخلی و خارجی
صادرات محصولات به کشورهای مختلف
حضور سالانه در نمایشگاه های خارجی
رعایت نکات بهداشتی و کنترل مداوم کارکنان و محصولات تولیدی
نظر خواهی مستمر از مشتریان و ارزیابی این نظریات برای بهبود مستمر
حفظ کیفیت محصولات مطابق با الزامات قانونی ملی و مشتری
ایجاد بستر مناسب جهت ارائه نقطه نظرات بهداشتی در خط تولید توسط مسئولین و اپراتورهای تولید
پیاده سازی و حفظ سیستم مدیریت کیفیت
مدیریت شرکت محصولات غذایی انجمن با الزام به موارد فوق کلیه کادر شرکت را موظف به پایبندی به موارد و اهداف عالیه فوق نموده است. اهمیت به نظرات مشتری جزء مهمترین برنامه های این شرکت است به نحوی که شرکت انجمن همیشه پذیرای پیشنهادات و انتقادات مشتریانش می باشد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?