شرکت ماندگارخاک سازه ایرانیان

 
شرکت ماندگارخاک سازه ایرانیان
 
معرفی ماندگارخاک سازه
در دنیای فراصنعتی امروز سازمان هایی در عرصه رقابت موفق¬اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرار داده و انعطاف ‏در ‏مقابل تغییرات محیطی را به عنوان بخشی از کسب و کار خویش قلمداد کنند. در این راستا شرکت ماندگار خاک سازه ‏با هدف ‏تشکیل مجموعه¬ای به عنوان پیمانکار تخصصی پایدارسازی خاک، توسط جمعی از دانش آموختگان برترین دانشگاه-‏های کشور ‏شکل گرفت. این امر موجب شد تا با بهره گیری از تجربه 40 ساله متخصصان امر ساختمان این مجموعه آماده ‏فعالیت گردد. این ‏مجموعه با در اختیار گرفتن دانش فنی روز دنیا و تکیه بر فناوری¬های نوین مهندسی در زمینه پروژه-‏های مهندسی ژئوتکنیک ‏فعالیت می نماید‎.‎

Mob:+98 912 544 0182
Tel:+98 21 26604001
Fax:+98 21 43854636
Email: info@mandegarkhak.com
www.mandegarkhak.com

گستره خدمات شرکت‎:‎
طراحی، مشاوره، اجرا و نظارت پروژه های پایدارسازی، تحکیم و تثبیت دیواره های گودها و ترانشه ها به ‏روش نیلینگ، ‏انکراژ، دیوار برلنی و ترکیب این روش ها
طراحی های ژئوتکنیکی، آزمایش های کنترلی، ابزاربندی و پایش در پروژه های ژئوتکنیکی
آزمایش های کنترلی‎ ‎


نیلینگ و انکراژ‎ ‎و گودبرداری
طراحی سیستم زهکشی آبهای زیرزمینی
مشاوره و نظارت در علمیات تحکیم بستر با روش های تزریقی نظیر‎ Jet Grouting
بهسازی خاک و سنگ و تحکیم بستر و افزایش ظرفیت باربری فونداسیون به روش های میکروپایل، تزریق تحکیمی، آب ‏بندی و ‏شمع درجا
بهسازی خاک با استفاده از ستون سنگی
کنترل فرسایش سطوح شیروانی و اجرای خاک مسلح
بهسازی زمین با استفاده از روش های ارتعاشی – تراکمی و جایگزینی‎ (Vibro Compacction) ‎و‎ ‎‏ ‏‎(Vibro Flotation)‎


پایدارسازی گود به روش نیلینگ و انکراز
‏ بهسازی خاک
بهسازی لرزه ای زمین
‏ افزایش ظرفیت باربری فونداسیون
پایدار سازی گود به روش مهار متقابل
‏ پایدار سازی گود به روش تاپ - دان
‏ انجام مطالعات ژئوتکنیک
‏ آب بندی و عایق بندی گود ها
‏ پایدار سازی شیروانی ها و ترانشه ها ‏
‏ بهسازی خاک به روش اختلاط عمیق ‏
‏ سپر کوبی
‏ خاک مسلح
 

دنبال کردن ما