دیاکو پایش پارس

 
دیاکو پایش پارس
 
شرکت دیاکو پایش پارس با بهره گیری از مهندسین مجرب و اساتید دانشگاهی، تجهیزات روز دنیا و روش های استاندارد آماده ارائه خدمات در حوزه ایمنی، بهداشت، محیط زیست و استقرار سیستم های مدیریتی می باشد. اهم خدمات این شرکت به شرح زیر می باشد:
– خدمات بهداشت حرفه ای و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
– استقرار سیستم های مدیریتی، ممیزی و آموزش
– مدیریت ریسک و مدلسازی
– تدوین طرح های مدیریت بحران و شرایط اضطراری
– اجرای طرح های مطالعاتی در حوزه محیط زیست و مدیریت انرژي
– خدمات ارگونومی و طراحی محیط کار
– محتوای سازی و طراحی نرم افزارهای تخصصی در حوزه HSE و مدیریت بحران
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?