دیاتکت

 
دیاتکت
 
دیاتکت یک کیت تشخیص سریع بیماری نفروپاتی دیابتی است که با شناسایی یک بیومارکر اختصاصی می تواند با تشخیص این عارضه موجبات جلوگیری از پیشرفت آن را فراهم کرده و در نهایت سبب کاهش درد و هزینه های سنگین ناشی از عوارض آن برای بیماران گردد..
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?