دادسان

 
دادسان
 
دادسان، سامانه درخواست وکیل متخصص است.
افرادی که نیاز به وکیل برای
تنظیم قرارداد
مشاوره حقوقی
وکالت
امور ثبتی
دارند، کافیست درخواست خود را در سامانه دادسان مطرح کنند تا رزومه و قیمت پیشنهادی چند وکیل متخصص در موضوع خود را رایگان دریافت کنند. این افراد پس از مقایسه می توانند به جلسه با وکیل بروند و وکیل خودشان را برای وکالت یا قرارداد قطعی کنند.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?