ثبت نما

 
ثبت نما
 
شرکت آرتا پردازش کیان آتی در سال ۱۳۹۵ با توجه به احساس نیاز جامعه نمایشگاهی به اطلاعات کاملتر و آنالیزهای نمایشگاهی اقدام به راه اندازی سامانه ثبت اطلاعات نمایشگاهی نمود. این سامانه با توجه به نیاز های برگزار کننده ، غرفه دار و بازدید کننده طراحی و تکمیل گردید. ازجمله خدمات ما در این سامانه به شرح ذیل می باشد :

در اختیار گذاشتن فرم سرویس ثبت نام قابل انتشار و جابجایی
پنل گزارش گیری برگزار کننده
پنل گزارش گیری غرفه دار
اجرای ثبت نام در محل نمایشگاه
تحویل گزارش پس از نمایشگاه جامع جهت بهره برداری
این شرکت توانایی عملیات ثبت نام تا گزارش پس از نمایشگاهی را با آخرین متولوژی های روز دنیا به انجام رساند.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?