تیرچه پیش تنیده ایران

 
تیرچه پیش تنیده ایران
 
شاید تا کنون نام تیرچه پیش تنیده یا پیش فشرده را کمتر شنیده باشید در این نوشته اطلاعاتی در رابطه با تیرچه پیش تنیده به شما خواهیم داد.
برای به وجود آوردن پیش تنیدگی در بتن تیرچه نیاز است که از چند سیم فولادی به قطر ۵ میلیمتر با مقاومت حدودا ۱۷۵۰۰ تا ۱۹۰۰۰ کیلوگرم بر سانتیمتر مربع استفاده شود ، البته تعداد رشته سیم ها به طول تیرچه و بارگذاری سقف بستگی خواهد داشت.
برای تولید تیرچه پیش تنیده سیم ها (وایرها ) قبل از بتن ریزی توسط دستگاه ، تا ۶۵ درصد مقاومت نهایی خود ، به وسیله جکهای هیدرولیکی کشیده می شوند ،و پس از بتن ریزی و به دست آمدن مقاومت کافی در بتن ، و ایجاد پیوستگی مناسب بین فولاد و بتن ، سیم ها به آرامی رها می شوند تا تیرچه تحت تنش فشاری قرار بگیرد .
دقت شود که قطع با دستگاه های مکانیکی صورت بگیرد. قطع کردن با حرارت مانند دستگاه جوش و یا هوا برش ممنوع است.
پس از خشک شدن بتن ، تیرچه منقبض شده و به سمت بال خیز برمی دارد . خیز تیرچه پیش تنیده پس از بتن ریزی سقفها افت کرده و از زیر سقف ، سطحی هموار قابل مشاهده است .
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?