تیرچه صنعتی اتحاد

 
تیرچه صنعتی اتحاد
 
تولید کننده خرپای میلگردی تیرچه - تیرچه پاشنه بتنی - خاموت آماده تیر و ستون
تیرچه صنعتی
این روش یکی از متداول ترین روشهای ایجاد سقف در جهان میباشد که سابقه ای در حدود 70 ساله دارد و از ابتدای ابداع و متداول شدن آن در جهان صنعتی، به دلیل واقف بودن به این مساله که ایجاد شوک حرارتی در تولید خرپای تیرچه باعث از بین رفتن خواص مکانیکی فولاد آن در نقاطات اتصالات و مونتاژ می شود از روش صنعتی نقطه جوش یا جوش سرد استفاده می شود. ساخت سقف با روش تیرچه و بلوک حدود 40 سال قبل به ایران نیز راه یافت؛ ولی به دلیل فراهم نبودن تکنولوژی ساخت تیرچه صنعتی و قیمت گزاف ماشین آلات غربی از روش مخرب شوک حرارتی(الکترود جوشکاری) و حوضچه مذاب استفاده شد. به ناچار برای جبران خسارات ناشی از جوش الکترود، توصیه استفاده از مقادیر سطح بالاتر نمودند که این روش نیز دو ضرر مخرب داشت:
الف) ساخت تیرچه با روش غلط رفتار سازه ای صحیحی در پی نخواهد داشت.
ب) استفاده از فولاد بیشتر در ساخت تیرچه مزیتی در پی ندارد.
خاموت آماده تیر و ستون
مزایای خاموت آماده تیر و ستون و فنداسیون
استاندارد سازی ودقت درپروسه آرماتوربندی
تسریع درعملیات آرماتوربندی
دقت در تولید خاموت (رعایت زاویه خم)
افزایش راندمان تولید خاموت به دلیل حذف عملیات اپراتوری
کاهش ضایعات میلگرد با توجه به امکان استفاده از کویل (کلاف) میلگرد
تنوع در تولید خاموت با توجه به استانداردهای مختلف در کاربرد میلگرد مورد استفاده به دلیل محدوده وسیع کاری دستگاه (۸ تا ۱۲ میلیمتر)
عدم محدودیت در فرمهای قابل تولید با کاربرد سیستم CNC (خاموت گرد، مثلثی، مربع و…)
افزایش ایمنی کاربر در فرآیند تولید خاموت
یکنواختی در تولید خاموت با تیراژ بالا
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?