تیراژه هارمونی

 
تیراژه هارمونی
 
شرکت بازرگانی تیراژه هارمونی در زمینه واردات و عرضه پارکت - لمینیت و کاغذ دیواری مورد مصرف واحد های طراحی و ساخت پروژه های مختلف ( با توجه به ضوابط و مقررات فنی و بازرگانی ) فعالیت می کند.
همچنین مصمم است با استفاده از محصولاتی که دارای استانداردهـای جهانی موجود در زمینه های تولید و آزمایش طبق استانداردهـای DEN/EN13329 ، دوستدار محیط زیست، DIN4102-B1، رعـایت الـزامات ذینفعان از جملـه مشتریان خود و توجه به بحث ایمنی محصولات و رعایت قوانین و مقررات ملی نقش بیشتری را در بازار رقابت ایفا کرده و جهت نیل به رشد و شکوفایی سازمان، گام های موثری بردارد ، در این راستا شرکت، موارد ذیل را سرلـوحه فعـالیت های خود قرار داده تا با بهره مندی از فواید آن به اهداف خود دست یابد:
بهبود مستمر كيفيت محصولات و ارائه خدمات
افزايش رضايتمندي مشتريان
ارتقاء توانمنديهاي كاركنان و توسعه مشاركت آنها در جهت پيشبرد اهداف شركت
افزايش سطح رضايت كاركنان و ارتقاء ايمني
افزايش سهم بازار
حداكثر كردن سودآوري در سازمان اينجانب ضمن اعلام تعهد به اهداف، از تمامي پرسنل؛ جديت و تلاش در رسيدن به اين امر را خواهانم و لازم ميداند تا كليه همكاران عزيز و ارجمند در ارتباط با حصول اهداف مذكور، وظايف محوله را در ساختارهاي تعريف شده به نحواحسن انجام دهند.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?