توسعه دانش و خدمات سلامت الکترونیک

 
توسعه دانش و خدمات سلامت الکترونیک
 
تله طب ، با هدف تسهیل دسترسی به پزشک، کاهش هزینه‌های اضافی و صرفه‌جویی در وقت در قالب توسعه سلامت در بستر موبایل (Mobile Health)، تصمیم گرفته تا برای حرکت جامعه به سوی زندگی سالم گام‌های مؤثری بردارد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?