ایران بیمه نوین

 
ایران بیمه نوین
 
شرکت ایران بیمه نوین (آیبینو) سامانه استعلام گیری قیمت بیمه است. آیبینو به نمایندگی از شرکتها اقدام به استعلام گیری قیمت میکند. نمایندگان شرکتهای بیمه ی حاضر در استعلام گیری شکل گرفته توسط آیبینو، قیمت رقبای خود را مشاهده کرده و میتوانند در قیمت پیشنهادی خود تجدید نظر کنند. این فرآیند تا زمانی که به پایین ترین قیمت تمام شرکت های بیمه دست پیدا کنیم، ادامه می یابد.
در انتها تمامی نرخ های واصله و شرایط و خدمات شرکتهای مختلف بیمهای را به استحضار شما میرسانیم. با استفاده از خدمات آیبینو دیگر وقت گرانبهای نیروی انسانی شرکت شما برای تماسهای مکرر بابت استعلام قیمت گرفته نخواهد شد و خرید شما با پایین ترین قیمت ممکن و بهترین کیفیت صورت میپذیرد.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?