انتشارات مبلغان

 
انتشارات مبلغان
 
انتشارات مبلغان در سال 1374 تاسیس گردید. این انتشارات در حوزه های نشر قرآن و معارف دینی، کتابهای علمی (در زمینۀ مدیریت، بازاریابی و تبلیغات) هنر و ادبیات و زندگی فعالیت می کند.
نشر قرآن :
انتشارات مبلغان ناشر نفیس ترین قرآنهای منتشره درجهان اسلام است. قرآن ریحان که به خط زیبای ریحان در اندازه های دو رحلی و رحلی منتشر شده و قرآن خاتم که به خط نسخ ریحانی و در اندازۀ رحلی و وزیری منتشر می شود. از آن جمله اند. این قرآن ها با جلد چرم طبیعی و گالینگور صحافی شده و دارای تذهیب های بسیار زیبا و فاخر می باشند.

نشر معارف دینی :
انتشار کتابهای بسیار زیبای نورالیقین، گزیدۀ آیات انفاق، جزء سی ام قرآین کریم، با هم نماز بخوانیم، با هم قرآن بخوانیم، سورۀ انعام، نورالرضا و منتخب مفاتیح الجنان از آثار این بخش است.

کتابهای علمی در زمینه مدیریت ، بازاریابی و تبلیغات :
این کتابها که با رویکرد توسعه ادبیات مدیریت و بازاریابی و با هدف ارتقاء سطح دانش مدیران، استادان و دانش آموختگان در این حوزه ها منتشر می شوند تاکنون با عناوین متنوعی به چاپ رسیده و با استقبال شایان توجهی روبرو شده است.

کتابهای عمومی :
انتشار کتاب های فیلمسازی اصول و شیوه های عمل، فیلمنامه نویسی اصول و شیوه های عمل، همه چیز درباره نگهداری از نوزاد، رمان زیبا کشتن پابلو و ... ازآثار این بخش انتشارات مبلغان است.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?