اصلاح خاک آسیا

 
اصلاح خاک آسیا
 
مطالعات ژئوتکنیک, طراحی های گودبرداری و تحکیم بستر در خاکهای سست و روانگرا, پیمانکار تخصصی گودبرداری و بهسازی زمین در نواحی ساحلی کشور
شرکت اصلاح خاک آسیا به عنوان یک شرکت فعال در زمینه مهندسی ژئوتکنیک، برای بهسازی و تقویت خاک ها، سازه های نگهبان، سیستم های زهکشی موقت و دائم و سایر زمینه های ژئوتکنیک، به خصوص در خاک های سست و نرم با تراز آب زیرزمینی بالا، روش ها و فناوری های منحصر به فردی را پیشنهاد می دهد. این شرکت به منظور طرح و ساخت روش های ژئوتکنیکی در شرایط مختلف و بهینه سازی هزینه ساخت و ساز در بخش بهسازی خاک و گودبرداری تاسیس شد. واحد تحقیق و توسعه این شرکت توانسته است با تکیه بر دانش تخصصی و توان علمی و فنی اعضای خود، تاکنون بیش از 10 اختراع را در اداره های ثبت اختراع ایران و آمریکا به ثبت رسانده و از مرحله ایده به عمل و تجاری سازی برساند. هدف اصلی این شرکت، علاوه بر استفاده از روش ها و فناوری های پیشین، توسعه و اجرای روش های جدید و مدرن اصلاح و بهسازی خاک ها در پروژه های مختلف ژئوتکنیکی مبتنی بر مشکلات موجود می باشد. این شرکت با هدف شناخت و بهبود مشکلات ژئوتکنیکی در زمینه بهسازی خاک ها، با کلیه دانشگاه ها، موسسات و شرکت های مرتبط در کشورهای مختلف مشارکت خواهد نمودشرکت اصلاح خاک آسیا به عنوان یک شرکت فعال در زمینه مهندسی ژئوتکنیک، برای بهسازی و تقویت خاک ها، سازه های نگهبان، سیستم های زهکشی موقت و دائم و سایر زمینه های ژئوتکنیک، به خصوص در خاک های سست و نرم با تراز آب زیرزمینی بالا، روش ها و فناوری های منحصر به فردی را پیشنهاد می دهد. این شرکت به منظور طرح و ساخت روش های ژئوتکنیکی در شرایط مختلف و بهینه سازی هزینه ساخت و ساز در بخش بهسازی خاک و گودبرداری تاسیس شد. واحد تحقیق و توسعه این شرکت توانسته است با تکیه بر دانش تخصصی و توان علمی و فنی اعضای خود، تاکنون بیش از 10 اختراع را در اداره های ثبت اختراع ایران و آمریکا به ثبت رسانده و از مرحله ایده به عمل و تجاری سازی برساند. هدف اصلی این شرکت، علاوه بر استفاده از روش ها و فناوری های پیشین، توسعه و اجرای روش های جدید و مدرن اصلاح و بهسازی خاک ها در پروژه های مختلف ژئوتکنیکی مبتنی بر مشکلات موجود می باشد. این شرکت با هدف شناخت و بهبود مشکلات ژئوتکنیکی در زمینه بهسازی خاک ها، با کلیه دانشگاه ها، موسسات و شرکت های مرتبط در کشورهای مختلف مشارکت خواهد نمودشرکت اصلاح خاک آسیا به عنوان یک شرکت فعال در زمینه مهندسی ژئوتکنیک، برای بهسازی و تقویت خاک ها، سازه های نگهبان، سیستم های زهکشی موقت و دائم و سایر زمینه های ژئوتکنیک، به خصوص در خاک های سست و نرم با تراز آب زیرزمینی بالا، روش ها و فناوری های منحصر به فردی را پیشنهاد می دهد. این شرکت به منظور طرح و ساخت روش های ژئوتکنیکی در شرایط مختلف و بهینه سازی هزینه ساخت و ساز در بخش بهسازی خاک و گودبرداری تاسیس شد. واحد تحقیق و توسعه این شرکت توانسته است با ت
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?