ابداع گران ايمن اطفاء

 
ابداع گران ايمن اطفاء
 
توليد انواع تجهيزات كارگاه شارژ
توليد كننده و مخترع اولين اسپرى اطفاء حريق در ايران
فروش و شارژ انواع كپسولهاى آتش نشانى
برگزارى انواع كلاسهاى آموزشى و مانورهاى عملياتى
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?