نمایشگاه ها

توسعه کسب و کار
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۲۲ فروردین ۱۳۹۸
مواد و تجهیزات دندانپزشكي
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ لغایت ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی
۰۵ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۵ فروردین ۱۳۹۸
صنعت نمایشگاهی
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۳۱ خرداد ۱۳۹۸
گردشگری و صنایع وابسته
۲۶ تیر ۱۳۹۷ لغایت ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
استارتاپ های INOTEX
۲۸ تیر ۱۳۹۷ لغایت ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
 
صنعت ساختمان
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، دام و طیور و آبزیان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
استارتاپ های الکام استارز
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۵ تیر ۱۳۹۸
در و پنجره
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۷ تیر ۱۳۹۸
بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی
۱۹ مهر ۱۳۹۷ لغایت ۱۹ تیر ۱۳۹۸

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?