نمایشگاه ها

توسعه کسب و کار
۲۱ دی ۱۳۹۶ لغایت ۲۱ آبان ۱۳۹۸
گردشگری و صنایع وابسته
۲۸ بهمن ۱۳۹۶ لغایت ۲۸ آذر ۱۳۹۷
صنعت نمایشگاهی
۰۲ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۰۲ دی ۱۳۹۷
در و پنجره
۱۰ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۱۰ دی ۱۳۹۷
بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۲۰ دی ۱۳۹۷
مواد و تجهیزات دندانپزشكي
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ لغایت ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
 
مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی
۰۵ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۵ فروردین ۱۳۹۸
استارتاپ های INOTEX
۲۸ تیر ۱۳۹۷ لغایت ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
صنعت ساختمان
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، دام و طیور و آبزیان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
استارتاپ های الکام استارز
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۵ تیر ۱۳۹۸

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?