نمایشگاه ها

مبلمان منزل
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
توسعه کسب و کار
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
مواد و تجهیزات دندانپزشكي
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ لغایت ۲۰ اسفند ۱۳۹۸
مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی
۰۵ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۶ فروردین ۱۳۹۹
صنعت نمایشگاهی
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۱ تیر ۱۳۹۹
استارتاپ های INOTEX
۲۸ تیر ۱۳۹۷ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
 
صنعت ساختمان
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، دام و طیور و آبزیان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۲۸ اسفند ۱۳۹۸
استارتاپ های الکام استارز
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
در و پنجره
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۸ تیر ۱۳۹۹
گردشگری و صنایع وابسته
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی
۱۹ مهر ۱۳۹۷ لغایت ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 
کارآفرینان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ لغایت ۱۲ فروردین ۱۴۰۰
نمایشگاه مجازی آفتاب
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ لغایت ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?