نمایشگاه ها

مبلمان منزل
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۱۵ مهر ۱۳۹۹
توسعه کسب و کار
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۲۰ مهر ۱۳۹۹
مواد و تجهیزات دندانپزشكي
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ لغایت ۱۹ مهر ۱۳۹۹
مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی
۰۵ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۴ آبان ۱۳۹۹
صنعت نمایشگاهی
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۳۰ مهر ۱۳۹۹
استارتاپ های INOTEX
۲۸ تیر ۱۳۹۷ لغایت ۲۷ مهر ۱۳۹۹
 
صنعت ساختمان
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۱ آبان ۱۳۹۹
صنایع کشاورزی، مواد غذایی، دام و طیور و آبزیان
۲۸ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۲۷ مهر ۱۳۹۹
استارتاپ های الکام استارز
۰۵ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۵ آبان ۱۳۹۹
در و پنجره
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۷ آبان ۱۳۹۹
گردشگری و صنایع وابسته
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۲۵ مهر ۱۳۹۹
بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی
۱۹ مهر ۱۳۹۷ لغایت ۱۹ مهر ۱۳۹۹
 
کارآفرینان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ لغایت ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?