نمایشگاه ها

مبلمان منزل
۲۰ اسفند ۱۳۹۶ لغایت ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
توسعه کسب و کار
۲۲ فروردین ۱۳۹۷ لغایت ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
صنعت نمایشگاهی
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۱ تیر ۱۳۹۹
استارتاپ های INOTEX
۲۸ تیر ۱۳۹۷ لغایت ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹
صنعت ساختمان
۰۱ مرداد ۱۳۹۷ لغایت ۰۲ خرداد ۱۳۹۹
در و پنجره
۰۷ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۰۸ تیر ۱۳۹۹
 
گردشگری و صنایع وابسته
۲۶ شهریور ۱۳۹۷ لغایت ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
بهداشت، ایمنی، محیط زیست، آتش نشانی
۱۹ مهر ۱۳۹۷ لغایت ۲۰ تیر ۱۳۹۹
کارآفرینان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۱۲ فروردین ۱۳۹۸ لغایت ۱۲ فروردین ۱۴۰۰

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?