شرکت کنندگان کارآفرینان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 
نتیجه : 4
 
 

 تیمچه کارآفرینان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - CHT EXPO

هدف از ایجاد سامانه ی cht expo _سامانه ی کارآفرینان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری ایجاد زمینه های معرفی و حمایت از کسب و کارهای نوپا استارت آپ های حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری است.

 

درباره فعالیت های فناوری وکاربردی سازی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بعنوان تنها نهاد حاکمیتی پژوهش های حوزه میراث فرهنگی با قریب به 14سال فعالیت های همه جانبه در حوزه های مختلف میراث فرهنگی هنرهای سنتی/ ملی و گردشگری، همواره با چالش ها و سوالات متعددی در حوزه کاربردی سازی تولیدات علمی مواجه بوده است. از طرفی به سبب تنوع زمینه های مرتبط پژوهشی از یک سو، حجم بالای مطالعات و پژوهش های انجام شده از سوی دیگر و همچنین حوزه های جدیدی که برای پیشبرد اهداف خود نیازمند بهره برداری از پژوهش های میراث فرهنگی می باشند. استفاده از ابزارها و روش های فناورانه در فعالیت های پژوهشی همواره از سوی متخصصین مورد درخواست بوده است. همچنین به سبب نقش این پژوهشگاه، بعنوان نهادی منحصر به فرد در زمینه پژوهش در عرصه های مطرح شده، ایجاد زمینه های کارآفرینی در حوزه میراث فرهنگی هنرهای سنتی/ملی و گردشگری، همواره بعنوان راهبردی اساسی مطرح بوده است . 

لذا پاسخ به سوالات و مقوله های مطرح شده فوق، در گرو دو راهبرد اساسی مورد توجه قرار گرفت:

1- ورود دست آوردهای فناورانه به فعالیت های پژوهشگاه.

2- کاربردی سازی نتایج پژوهشی پژوهشگاه.

ترسیم اولویت های پژوهشی، روندهای پژوهشی، راهبردهای مربوط به تعیین اهداف پژوهشی، شیوه انجام پژوهش و دسترسی به نتایج حاصل از پژوهش ها از طریق راهبردهای فوق ممکن خواهد بود. بنابراین، فقدان نهاد متولی پیگیری راهبردهای فوق در پژوهشگاه، موجب شکل گیری معاونت جدید «فناوری و کاربردی سازی» از طریق اصلاح اساسنامه و ساختار تشکیلاتی در سال 1394 به تصویب هیئت محترم امناء، شد.

ساختار در نظر گرفته شده برای این معاونت، سه حوزه مدیریت امور فناوری، مراکز رشد  واحدهای فناور، مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی و مرکز سیاست پژوهی و آینده‌پژوهی را شامل می‌گردد.

 

مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی

این مرکز به جهت راهنمایی صاحبان کسب ‌و کار و مسئولین بخش میراث فرهنگی و گردشگری در نحوه استفاده از فناوری های نوین و کاربردی سازی پژوهش ها برای رسیدن به اهداف پژوهشی، کاربردی، اجرایی و سازمانی متمرکز می باشد.

از جمله اقدامات انجام شده در این مرکز می توان به:

1- پیشنهاد زمینه های مشاوره و ارائه خدمات تخصصی از سوی پژوهشکده ها  و معاونت های پژوهشگاه؛

اهم فعالیت ها:

1-1 طرح استاندارد سازی بافت تاریخی شیراز.

2-1 بررسی و شناسایی محدوده طرح گرمسیر.

3-1 و ...

2- توسعه فعالیت های فناورانه از طریق تعامل معاونت با پژوهشگران پژوهشگاه  برای انجام پژوهش های متکی بر فناوری های معاصر.

 

مرکز سیاست پژوهی و آینده پژوهی

مرکز سیاست پژوهی و آینده پژوهی برآن است تا با بهره گیری از طیف وسیعی از روش ها و با استفاده از تجزیه و تحلیل منابع، الگوها و روندهایی با ماهیت ثابت یا متغیر، به برنامه ریزی و هدف گذاری آینده های بالقوه محتمل در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری بپردازد.

از جمله اقدامات انجام شده در این مرکز می توان به:

1- برگزاری نشست های تخصصی در زمینه آینده پژوهی؛

اهم فعالیت ها:

1-1 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

2-1 معاونت سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی و فناوری نهاد ریاست جمهوری؛

3-1  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران؛

4-1 دانشگاه آزاد اسلامی؛

5-1 و ...

2- حمایت از پژوهش در حوزه سیاست پژوهی و آینده پژوهی

درحال آماده سازی مقدمات:

حمایت از 10 رساله دکتری در این حوزه.

 

مدیریت امور فناوری ، مراکز رشد ، واحدهای فناور

در ادبیات کارآفرینی، تامین زیر ساخت هاي فنی در گرو راه اندازی و توسعه مراکز رشد می باشد. این مراکز، نهادها یا چارچوب هایی هستند که برای پرورش یا ایجاد استارت آپ ها و یا كسب و كارهاي كوچك (دارای ایده های قابل تجاری شدن مبتنی بر علم و فناوری) تأسيس مي‌شوند. مركز رشد، فضاي اداري و آزمايشگاهي همراه با خدمات حمايتي و پشتیبانی مختلف با صرف حداقل هزينه را براي شركت هاي نو پا فراهم مي‌كند و همچنين شبكه‌سازي و برخي خدمات جانبي را براي آنها تأمين مي‌نمايد.

 

با توجه به اهداف تعیین شده براساس سند راهبردی پژوهشگاه و ایجاد معاونت فناوری و کاربردی سازی بر اساس چارت جدید تشکیلاتی، موضوع مراکز رشد و نوآور با جدیت در پژوهشگاه در حال پیگیری است از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این خصوص میتوان به  ایجاد مرکز نوآوری میراث فرهنگی و گردشگری در ساختمان تاریخی سرهنگ ایرج با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و  برگزاری نخستین رویداد استارتاپی پاتوق مرکز نوآوری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری اشاره  نمود.

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?